FÖRHINDRA DET VÄRSTA

KAMPANJ

Kampanjen Förhindra det värsta handlar om hur katastrofer påverkar utveckling.

Vi kan inte uppnå hållbar utveckling och få fattigdomen att minska på ett bestående sätt om vi inte kan kontrollera inverkan av olika risker på utsatta människors liv. När risker realiseras blir de katastrofer. Torka kan leda till flyktingskap eller konflikt. Tusentals människor kan dö i en galopperande koleraepidemi. Smutsigt vatten sprids med översvämningar och det ökar risken för epidemier. Riskzonerna i världen är inte jämnt fördelade. Värst drabbar risker de människor som inte kan förbereda sig på grund av begränsad egendom, utkomst eller andra brister. Röda Korset hjälper dem som är mest utsatta i världen genom att förbättra deras förutsättningar att identifiera och förebygga olyckor, kriser och katastrofer samt göra sig förberedda på dem. När en katastrof i en sådan situation blir verklighet är människorna inte bara offer, utan de har möjlighet att genast hjälpa sig själva och varandra. Röda Korset jobbar uttryckligen för att stärka förutsättningarna för självhjälp. Målet för Röda Korsets långsiktiga utvecklingsarbete är att skapa katastroftåliga familjer, gemenskaper och samhällen som inte bara har beredskap att hantera katastrofer utan som också återhämtar sig från dem med så små skador som möjligt. Ett samhälle som klarar av katastrofer och kriser har god återhämtningsförmåga. Men det handlar inte bara om förmågan att återhämta sig från de förluster som en katastrof har orsakat, utan också förutsättningarna för att utnyttja det stöd som katastrofen kan ha fört med sig på ett sådant sätt att man inte försätts i samma katastrofsituation på nytt.
 

APPEN RISKZONER

LADDA NER APPEN

Vilka ställen på jorden lider av krig, sjukdomar eller naturkatastrofer? Hur påverkar de människors liv och hur kan Röda Korset hjälpa? Riskzoner är en app för surfplattor som du kan ladda ner gratis i din appbutik eller bekanta dig med webbversionen.


Ladda ner från App Stores  Ladda ner från Google Play Store